Bolsa de Emprego

 • ANUNCIO DAS BASES QUE REXERÁN A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO NO CONCELLO DE MUIÑOS PARA OS EXERCICIOS 2016-2017.

 

 

 

 • BASES QUE REXERÁN A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO NO CONCELLO DE MUIÑOS PARA OS EXERCICIOS 2016-2017..

ACTAS CON LA PROPUESTA DEL TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA FORMAR PARTE DE LA BOLSA DE EMPLEO 2016-2017
 • ACTA PROPOSTA DO TRIBUNAL BOLSA DE EMPREGO 2016-2017 OFICIAIS DE 1ª/2ª PARA O SERVIZO DE REC ARQUITECTURA POPULAR.

 

 

 

 • ACTA PROPOSTA DO TRIBUNAL BOLSA DE EMPREGO 2016-2017 COCIÑEIROS/AS DO COMPLEXO TURÍSTIVO DEPORTIVO O CORGO.

 

 

 

 • ACTA PROPOSTA DO TRIBUNAL BOLSA DE EMPREGO 2016-2017 CONDUCTOR/A VEHICULOS MUNICIPAIS/OPERARIO DE SER VARIOS.

 

 

 

 • ACTA PROPOSTA DO TRIBUNAL BOLSA DE EMPREGO 2016-2017 PEONS MEDIOAMBIENTAIS.

 

 

 

 • ACTA PROPOSTA DO TRIBUNAL BOLSA DE EMPREGO 2016-2017 PSICOLOGO/A CIM.

 

 

 

 • ACTA PROPOSTA DO TRIBUNAL BOLSA DE EMPREGO 2016-2017 LIMPADORES/AS DO C.T. O CORGO, POLIDEPORTIVO, CAMPO DE FUTBOL , CASA REITORAL E OUTRAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS.

 

 

 

 

 • ACTA PROPOSTA DO TRIBUNAL BOLSA DE EMPREGO 2016-2017 AVOGADO/A CIM.

 

 

 

 • ACTA PROPOSTA DO TRIBUNAL BOLSA DE EMPREGO 2016-2017 COCIÑEIROS/AS DOS SERV. DE XANTAR EN RODAS E COMEDOR ESCOLAR.

 

 

 

 • ACTA PROPOSTA DO TRIBUNAL BOLSA DE EMPREGO 2016-2017 AUXIILIARES DE AXUDA NO FOGAR

 

 

 

 

 • ACTA PROPOSTA DO TRIBUNAL BOLSA DE EMPREGO 2016-2017 LIMPADOR/A INSTALACIONS MUNICIPAIS.

 

 

 

 • ACTA PROPOSTA DO TRIBUNAL BOLSA DE EMPREGO 2016-2017 ARQUITECTO/A MUNICIPAL

 

LISTAS PROVISIONALES DE ASPIRANTES QUE INTEGRAN LA BOLSA DE EMPLEO PARA LOS EXERCICIOS 2016-2017
 • LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXLUIDOS "OFICIAIS DE 1ª/2ª PARA O SERVIZO DE RECUPERACIÓN DE ARQUITECTURA POPULAR".

 

 

 

 • LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS DE (8) PRAZAS DE COCIÑEIROS COMPLEXO TURÍSTICO DEPORTIVO O CORGO.

 

 

 

 • LISTA PROVINAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS "CONDUCTOR/A VEHICULOS MUNICIPAIS/OPERARIO DE SERVIZOS VARIOS".

 

 

 

 • LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS "PEÓNS MEDIOAMBIENTAIS".

 

 

 

 • LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS DE (1) PRAZA DE PSICÓLOGO/A CIM.

 

 

 

 • LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS DE (4) PRAZAS DE LIMPIADORES/AS COMPLEXO TURÍSTICO O CORGO, POLIDEPORTIVO, CAMPO DE FÚTBOL, CASA REITORAL E OUTRAS INSTALACIÓN MUNICIPAIS.

 

 

 

 

 • LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS DE (1) PRAZA DE AVOGADO/A CIM.

 

 

 

 • LISTAS PROVISIONALES COCIÑEIROS/AS DOS SERVIZOS DE XANTAR EN RODAS E COMEDOR ESCOLAR.

 

 

 

 • LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR.

 

 

 

 

 • LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS LIMPADOR/A INSTALACIÓNS MUNICIPAIS.

 

 

 

 

 • LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS DE (1) PRAZA DE ARQUITECTO MUNICIPAL.

 

LISTAS DEFINITIVAS DE ASPIRANTES QUE INTEGRAN LA BOLSA DE EMPLEO PARA LOS EXERCICIOS 2016-2017
 • LISTA DEFINTIVA BOLSA DE EMPREGO 2016-2017 OFICIAIS DE 1ª/2ª PARA O SERVIZO DE RECUPERACIÓN DA ARQUITECTURA POPULAR.

 

 

 

 • LISTA DEFINTIVA BOLSA DE EMPREGO 2016-2017 COCIÑEIROS/AS DO COMPLEXO TURÍSTIVO DEPORTIVO O CORGO.

 

 

 

 • LISTA DEFINITIVA BOLSA DE EMPREGO 2016-2017 CONDUCTOR/A VEHICULOS MUNICIPAIS/OPERARIO DE SER VARIOS.

 

 

 

 • LISTA DEFINITIVA BOLSA DE EMPREGO 2016-2017 PEONS MEDIOAMBIENTAIS.

 

 

 

 • LISTA DEFINITIVA BOLSA DE EMPREGO 2016-2017 PSICOLOGO/A CIM.

 

 

 

 • LISTA DEFINITIVA BOLSA DE EMPREGO 2016-2017 LIMPADORES/AS DO C.T. O CORGO, POLIDEPORTIVO, CAMPO DE FUTBOL , CASA REITORAL E OUTRAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS.

 

 

 

 

 • LISTA DEFINITIVA BOLSA DE EMPREGO 2016-2017 AVOGADO/A CIM.

 

 

 

 • LISTA DEFINITIVA BOLSA DE EMPREGO 2016-2017 COCIÑEIROS/AS DOS SERV. DE XANTAR EN RODAS E COMEDOR ESCOLAR.

 

 

 

 • LISTA DEFINITIVA BOLSA DE EMPREGO 2016-2017 AUXIILIARES DE AXUDA NO FOGAR.

 

 

 

 

 • LISTA DEFINITIVA BOLSA DE EMPREGO 2016-2017 LIMPADOR/A INSTALACIONS MUNICIPAIS.

 

 

 

 

 • LISTA DEFINITIVA BOLSA DE EMPREGO 2016-2017 ARQUITECTO/A MUNICIPAL