top of page

Noticias

MELLORA DA SENDA PRADO-XERMEADE-ENLACE COA RUTA DOLMENS DE SALAS.

Imagen 1.png

Ao abeiro da Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2020 das axudas para estudos e investimentos vinculados á conservación, recuperación e rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización ecolóxica na Rede de reservas da biosfera de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MT724A) (DOG nº 151 do 9 de agosto de 2019), o concello de Muiños  realizou a obra de “Mellora da senda Prado-Xermede- Enlace coa ruta Dolmens de Salas.”

 

Esta actuación recibíu unha axuda de 29.999,99 euros e, foi financiada integramente con cargo á submedida 7.6 do Programa de desenvolvemento rural de Galicia (PDR), cunha achega do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) do 75%.

bottom of page