top of page

Política de Cookies

¿Qué son as cookies?

A Web de CONCELLO DE MUIÑOS www.concellomuinos.com emprega Cookies. As Cookies son ficheiros enviados a un navegador por medio dun servidor web para rexistrar as actividades do Usuario nunha web determinada. A primeira finalidade das Cookies é a de facilitar ao usuario un acceso máis rápido aos servizos seleccionados. Ademáis, as Cookies personalizan os servizos que ofrece a Web, facilitando e ofrecendo a cada usuario información que é do seu interese ou que pode ser do seu interese, en atención ao uso que realiza dos Servizos.

A Web emprega Cookies para personalizar e facilitar ao máximo a navegación do usuario. As Cookies asócianse únicamente a un usuario anónimo e ao seu ordenador e non proporcionan referencias que permitan deducir datos persoáis do usuario. O usuario poderá configurar o seu navegador para que notifique e rexeite a instalación das Cookies enviadas pola Web, sin que se perxudique a posibilidade do usuario de acceder aos contidos de dita web. Sin embargo, facémoslle notar que, en todo caso, a calidade do funcionamento da páxina Web pode disminuir.

¿Qué tipo de cookies existen?

As cookies, en función da súa Permanencia, pódense dividir en:

“Cookies de sesión”: as primeiras expiran cando o usuario pecha o seu navegador.

“Cookies persistentes”. As segundas expiran en función de cándo se cumpla o obxetivo para o que serven (por exemplo, para que o usuario se manteña identificado nos Servizos) ou ben cando se borran manualmente.

Adicionalmente, en función do seu Obxetivo, as Cookies pódense clasificar do seguinte xeito:

“Cookies de rendemento”: Este tipo de Cookie lembra as súas preferenzas para as ferramentas que se atopan nos servizos, polo que non teñen que tornar a configurar o servizo cada vez que vostede visita. A modo de exemplo, nesta tipoloxía inclúense:

Axustes de volume de reproductores de vídeo ou sonido.

As velocidades de transmisión de vídeo que sexan compatibles co seu navegador.

“Cookies de xeo-localización”: Estas Cookies son empregadas para averiguar en qué país se atopa cando se solicita un servizo. Esta Cookie é totalmente anónima, e emprégase so para axudar a orientar o contido á súa ubicación.

“Cookies de rexistro”: As Cookies de rexistro xéranse unha vez que o usuario se rexistra ou posteriormente abre a súa sesión, e empréganse para identificarlle nos servizos cos seguintes obxetivos:

Manter ao usuario identificado de xeito que, se pecha un servizo, o navegador ou o ordenador e noutro momento ou outro día volve entrar en dito servizo, seguirá identificado, facilitando así a súa navegación sen ter que se volver identificar. Esta funcionalidade pódese suprimir se o usuario pulsa a funcionalidade “pechar sesión”, de xeito que esta Cookie se elimina e a próxima vez que entre no servizo o usuario terá que iniciar sesión para estar identificado.

Comprobar se o usuario está autorizado para acceder a certos servizos, por exemplo, para participar nun concurso.

“Cookies analíticas”: Cada vez que un Usuario visita un servizo, unha ferramenta dun proveedor externo xera unha Cookie analítica no ordenador do usuario. Esta Cookie que sólo se xenera na visita, servirá en próximas visitas aos Servizos da Web para identificar de forma anónima ao visitante. Ós obxetivos principais que se persiguen son:

Permitir a identificación anónima dos usuarios navegantes a través da “Cookie” (identifica navegadores e dispositivos, non persoas) e polo tanto a contabilización aproximada do número de visitantes e a súa tendencia no tempo.

Identificar de forma anónima os contidos máis visitados e polo tanto máis atractivos para os usuarios.

Saber se o usuario que accede é novo ou repite visita.

Importante: Salvo que o usuario decida rexistrarse nun servizo da Web, a “Cookie” nunca irá asociada a ningún dato de carácter persoal que lle poida identificar. Ditas Cookies só se empregarán con propósitos estadísticos que axuden á optimización da experiencia dos Usuarios no sitio.

“Cookies de publicidade comportamental”: Este tipo de “Cookies” permite ampliar a información dos anuncios mostrados a cada usuario anónimo nos Servizos da Web. Entre outros, almacénase a duración ou frecuencia de visualización de posicións publicitarias, a interacción coas mesmas, ou os patróns de navegación e/ou compartimentos do usuario xa que axudan a conformar un perfil de interese publicitario. Deste xeito, permiten ofrecer publicidade afín aos intereses do usuario.

 

¿Qué cookies empregamos?

O sitio web emprega cookies propias e de terceiros para personalizar a súa experiencia de navegación e mellorar os nosos servizos, recabando información acerca do uso de dito sitio web. Conforme á lexislación vixente e presente na Política de Cookies faise público a relación e descripción das Cookies empregadas.

As cookies que empregamos na nosa páxina web son: 

XSRF-TOKEN

www.concellomuinos.com

bSession

www.concellomuinos.com

fedops.logger.defaultOverrides

www.concellomuinos.com

Hs

www.concellomuinos.com

ssr-caching

www.concellomuinos.com

svSession

www.concellomuinos.com

c_user

www.facebook.com

Datr

www.facebook.com

Fr

www.facebook.com

Sb

www.facebook.com

Xs

www.facebook.com

_wixCIDX

www.wix.com

_wixUIDX

www.wix.com

¿Cómo borrar as Cookies despois de navegar polas nosas plataformas?

Se o desexas, podes deshabilitar as nosas propias cookies. Sin embargo, se o fas, é posible que algunhas funcionalidades non se executen correctamente ou que a navegación resulte máis complexa. Por elo, recomendámosche que as manteñas activadas e, só se o desexas, que as borres ao saír da Plataforma.

Se empregas Google Chrome, accede á opción “Borrar datos de navegación” a través do menú “Historial”. Aparecerá un menú emerxente no que poderás decidir qué información quere borrar, incluidas as cookies.

Se empregas Firefox, accede á opción “Limpar o historial” a través do menú “Historial”. Aparecerá un menú emerxente no que poderás decidir qué información queres borrar, incluidas as cookies.

Se empregas Internet Explorer, accede á opción “Eliminar o historial de exploración” a través do menú “Ferramentas”. Aparecerá un menú emerxente no que poderás decidir qué información queres borrar, incluidas as cookies.

Se empregas o navegador de Android Chrome, accede á opción “Seguridade e privacidade” a través do menú “Axustes”. Aparecerá un menú emerxente no que poderás decidir qué información queres borrar, incluidas as cookies.

Como podes observar, a forma de actuar é moi parecida en todos os navegadores así que se usas un navegador distinto dos mencioados, non che resultará difícil atopar a funcionalidade de borrar datos de cookies. Tamén podes configurar o teu sistema para que borre todas as cookies automáticamente ao finalizar a sesión de navegación.

¿Cómo deshabilitar as Cookies?

O modo no que o usuario pode deshabilitar cookies dependerá do navegador ou navegadores que empregue. Todos os navegadores permiten cambiar a configuración relacionada coas cookies. A continuación indicamos os pasos a dar para chegar a dita configuración nos principais navegadores empregados na actualidade:

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

No caso de que o usuario impida a activación das cookies ou desactive no caso de autorizalas previamente, poderá afectar ao funcionamento dalgunhas funcionalidades do sitio web.

Do mismo xeito, tampouco poderemos obter información sobre navegación dos usuarios polo noso sitio web, o cal impedirá ou dificultará a mellora da información e contidos que publicamos así como a súa presentación.

Ademáis, co teu navegador podes iniciar unha navegación privada de xeito que o teu sistema non almacene información non desexada no teu disco duro.

Incluso podes ver todas as cookies que o teu navegador almacena no seu disco duro e, si o desexas, borralas unha a unha. Por exemplo, se o teu sistema operativo é Windows 7 e emprega a versión 10 do navegador Internet Explorer, as cookies que este navegador almacena no seu disco duro, normalmente ubícanse na seguinte ruta: C:\Users\[NombreUsuario]\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\.

Por último, debes saber que a maioría dos exploradores informan de cómo evitar a aceptación de novas cookies, de cómo facer que se che notifique a recepción dunha nova cookie ou de cómo desactivar as cookies por completo. Se queres saber máis sobre o funcionamento das cookies, recomendámosche que consultes a "axuda" que se mostra nas barras de ferramentas dos seus navegadores (se presiona F1 en equipos Windows tamén accederá á axuda).

Se desexa máis información acerca das cookies, pode ver a “Guía sobre o uso das cookies” elaborada pola Axencia Española de Protección de Datos.

¿Pódense producir modificacións da Política de Cookies?

A Web pode modificar esta Política de Cookies en función das esixencias lexislativas, reglamentarias, ou coa finalidade de adaptar dita política ás instruccións dictadas pola Axencia Española de Protección de Datos, por elo aconséllase aos usuarios que a visiten periódicamente.

Cando se produzan cambios significativos nesta Política de Cookies, comunicaranse aos usuarios ben mediante a web ou a través de correo electrónico aos usuarios rexistrados.

É posible que a estructura e funcionalidades do presente sitio web se modifique para engadir novos apartados, servizos ou contidos, o cal pode supoñer que se modifique o uso e, polo tanto, a nosa política sobre sobre cookies. Por elo recomendámoslle aos usuarios que cada vez que accedan ao noso sitio web revisen as políticas de cookies publicadas por si se produxera algún cambio dende a súa última visita.

Política de Cookies

¿Qué son las cookies?

La Web del AYUNTAMIENTO DE MUIÑOS www.concellomuinos.com utiliza Cookies. Las Cookies son ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor web para registrar las actividades del Usuario en una web determinada. La primera finalidad de las Cookies es la de facilitar al usuario un acceso más rápido a los servicios seleccionados. Además, las Cookies personalizan los servicios que ofrece la Web, facilitando y ofreciendo a cada usuario información que es de su interés o que puede ser de su interés, en atención al uso que realiza de los Servicios.

La Web utiliza Cookies para personalizar y facilitar al máximo la navegación del usuario. Las Cookies se asocian únicamente a un usuario anónimo y su ordenador y no proporcionan referencias que permitan deducir datos personales del usuario. El usuario podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación las Cookies enviadas por la Web, sin que ello perjudique la posibilidad del usuario de acceder a los contenidos de dicha web. Sin embargo, le hacemos notar que, en todo caso, la calidad de funcionamiento de la página Web puede disminuir.

 

¿Qué tipos de cookies existen?

Las Cookies, en función de su Permanencia, pueden dividirse en:

“Cookies de sesión”: Las primeras expiran cuando el usuario cierra el navegador.

“Cookies persistentes”: Las segundas expiran en función de cuando se cumpla el objetivo para el que sirven (por ejemplo, para que el usuario se mantenga identificado en los Servicios) o bien cuando se borran manualmente.

Adicionalmente, en función de su Objetivo, las Cookies pueden clasificarse de la siguiente forma:

“Cookies de rendimiento”: Este tipo de Cookie recuerda sus preferencias para las herramientas que se encuentran en los servicios, por lo que no tiene que volver a configurar el servicio cada vez que usted visita. A modo de ejemplo, en esta tipología se incluyen:

Ajustes de volumen de reproductores de vídeo o sonido.

Las velocidades de transmisión de vídeo que sean compatibles con su navegador.

“Cookies de geo-localización”: Estas Cookies son utilizadas para averiguar en qué país se encuentra cuando se solicita un servicio. Esta Cookie es totalmente anónima, y sólo se utiliza para ayudar a orientar el contenido a su ubicación.

“Cookies de registro”: Las Cookies de registro se generan una vez que el usuario se ha registrado o posteriormente ha abierto su sesión, y se utilizan para identificarle en los servicios con los siguientes objetivos:

Mantener al usuario identificado de forma que, si cierra un servicio, el navegador o el ordenador y en otro momento u otro día vuelve a entrar en dicho servicio, seguirá identificado, facilitando así su navegación sin tener que volver a identificarse. Esta funcionalidad se puede suprimir si el usuario pulsa la funcionalidad “cerrar sesión”, de forma que esta Cookie se elimina y la próxima vez que entre en el servicio el usuario tendrá que iniciar sesión para estar identificado.

Comprobar si el usuario está autorizado para acceder a ciertos servicios, por ejemplo, para participar en un concurso.

“Cookies analíticas”: Cada vez que un Usuario visita un servicio, una herramienta de un proveedor externo genera una Cookie analítica en el ordenador del usuario. Esta Cookie que sólo se genera en la visita, servirá en próximas visitas a los Servicios de la Web para identificar de forma anónima al visitante. Los objetivos principales que se persiguen son:

Permitir la identificación anónima de los usuarios navegantes a través de la “Cookie” (identifica navegadores y dispositivos, no personas) y por lo tanto la contabilización aproximada del número de visitantes y su tendencia en el tiempo.

Identificar de forma anónima los contenidos más visitados y por lo tanto más atractivos para los usuarios.

Saber si el usuario que está accediendo es nuevo o repite visita.

Importante: Salvo que el usuario decida registrarse en un servicio de la Web, la “Cookie” nunca irá asociada a ningún dato de carácter personal que pueda identificarle. Dichas Cookies sólo serán utilizadas con propósitos estadísticos que ayuden a la optimización de la experiencia de los Usuarios en el sitio.

“Cookies de publicidad comportamental”: Este tipo de “Cookies” permite ampliar la información de los anuncios mostrados a cada usuario anónimo en los Servicios de la Web. Entre otros, se almacena la duración o frecuencia de visualización de posiciones publicitarias, la interacción con las mismas, o los patrones de navegación y/o compartimientos del usuario ya que ayudan a conformar un perfil de interés publicitario. De este modo, permiten ofrecer publicidad afín a los intereses del usuario.

 

¿Qué cookies utilizamos?

El sitio web utiliza cookies propias y de terceros para personalizar su experiencia de navegación y mejorar nuestros servicios, recabando información acerca del uso de dicho sitio web. Conforme a la ley vigente y presente en la Política de Cookies se hace público la relación y descripción de las Cookie utilizadas.

Las cookies que utilizamos en nuestra web son:

XSRF-TOKEN

www.concellomuinos.com

bSession

www.concellomuinos.com

fedops.logger.defaultOverrides

www.concellomuinos.com

Hs

www.concellomuinos.com

ssr-caching

www.concellomuinos.com

svSession

www.concellomuinos.com

c_user

www.facebook.com

Datr

www.facebook.com

Fr

www.facebook.com

Sb

www.facebook.com

Xs

www.facebook.com

_wixCIDX

www.wix.com

_wixUIDX

www.wix.com

¿Cómo borrar las Cookies después de navegar por nuestras plataformas?

Si lo deseas, puedes deshabilitar nuestras propias cookies. Sin embargo, si lo haces, es posible que algunas funcionalidades no se ejecuten correctamente o que la navegación resulte más difícil. Por ello, te recomendamos que las mantengas activadas y, sólo si lo deseas, que las borres al salir de la Plataforma.

Si utilizas Google Chrome, accede a la opción “Borrar datos de navegación” a través del menú “Historial”. Aparecerá un menú emergente en el que podrás decidir qué información quiere borrar, incluidas las cookies.

Si utilizas Firefox, accede a la opción “Limpiar el historial” a través del menú “Historial”. Aparecerá un menú emergente en el que podrás decidir qué información quieres borrar, incluidas las cookies.

Si utilizas Internet Explorer, accede a la opción “Eliminar el historial de exploración” a través del menú “Herramientas”. Aparecerá un menú emergente en el que podrás decidir qué información quieres borrar, incluidas las cookies.

Si utilizas el navegador de Android Chrome, accede a la opción “Seguridad y privacidad” a través del menú “Ajustes”. Aparecerá un menú emergente en el que podrás decidir qué información quieres borrar, incluidas las cookies.

Como puedes observar, la forma de actuar es muy parecida en todos los navegadores así que si usas un navegador distinto de los mencionados, no te resultará difícil encontrar la funcionalidad de borrar datos de cookies. También puedes configurar tu sistema para que borre todas las cookies automáticamente al finalizar la sesión de navegación.

 

¿Cómo deshabilitar las Cookies?

El modo en que el usuario puede deshabilitar cookies dependerá del navegador o navegadores que utilice. Todos los navegadores permiten cambiar la configuración relacionada con las cookies. A continuación indicamos los pasos a dar para llegar a dicha configuración en los principales navegadores utilizados en la actualidad:

 

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

En caso de que el usuario impida la activación de las cookies o desactive en caso de haberlas autorizado previamente, podrá afectar al funcionamiento de algunas funcionalidades del sitio web.

Del mismo modo, tampoco podremos obtener información sobre navegación de los usuarios por nuestro sitio web, lo cual impedirá o dificultará la mejora de la información y contenidos que publicamos así como su presentación.

Además, con tu navegador puedes iniciar una navegación privada de forma que tu sistema no almacene información no deseada en tu disco duro.

Incluso puedes ver todas las cookies que tu navegador almacena en su disco duro y, si lo deseas, borrarlas una a una. Por ejemplo, si tu sistema operativo es Windows 7 y utiliza la versión 10 del navegador Internet Explorer, las cookies que este navegador almacena en su disco duro, se suelen ubicar en la siguiente ruta: C:\Users\[NombreUsuario]\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\.

Por último, debes saber que la mayoría de los exploradores informan de cómo evitar la aceptación de nuevas cookies, de cómo hacer que se te notifique la recepción de una nueva cookie o de cómo desactivar las cookies por completo. Si quieres saber más sobre el funcionamiento de las cookies, te recomendamos que consultes la "ayuda" que se muestra en las barras de herramientas de sus navegadores (por ejemplo, si presiona F1 en equipos Windows también accederá a la ayuda).

Si desea más información acerca de las cookies, puede ver la “Guía sobre el uso de las cookies” elaborada por la Agencia Española de Protección de Datos. https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-actualiza-guia-cookies

 

¿Se pueden producir modificaciones de la Política de Cookies?

La Web puede modificar esta Política de Cookies en función de las exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente.

Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, se comunicarán a los usuarios bien mediante la web o a través de correo electrónico a los usuarios registrados.

 

Es posible que la estructura y funcionalidades del presente sitio web se modifique para añadir nuevos apartados, servicios o contenidos, lo cual puede suponer que se modifique el uso y, por tanto, nuestra sobre cookies. Por eso recomendamos a los usuarios que cada vez que accedan a nuestro sitio web revisen las políticas de cookies publicadas por si se hubiera producido algún cambio desde su última visita.

bottom of page