top of page

Xulgado de Paz e Rexistro Civil

O Xulgado de Paz intervén como conciliador, para que as persoas resolvan os seus conflictos de modo directo, aínda que se non se chega a un acordo, o Xulgado de Paz podería dictar senteza xudicial. É elixido polos cidadáns de maneira democrática.

 

O Xuíz de Paz representa á Administraciín de Xustiza e normalmente é un veciño maior de idade, cidadán español e non ten incapacidade para desenrolar as súas funcións de Xuíz de Paz, aínda que poder desenrolar actividade profesional.

 

Funcións do Xulgado de Paz - Rexistro Civil:
 • Exercer funcións xurisdiccionais sin pertencer á Carreira Xudicial, xa que se trata dun cidadán designado polo Concello, por un período de 4 anos, formando parte do Poder Xudicial.

 

 • Expedición de certificacións de nacemento, matrimonio ou defunción.

 

 • Expedición das fes de vida e estado, que acreditan a vida do solicitante e o seu estado civil.

 

 • Tramitación de expediente de matrimonio e celebración de bodas.

 

 • Inscripción de matrimonio civil ou relixioso, celebrado no municipio.

 

 • Inscripción do nacemento dun fillo/a.

 

 • Inscripción de defuncións en dito municipio

 

 • Inscripción de capitulacións matrimoniais.

 

 • Custodias e traslados de actas electorales xerais, autonómicas, locais e europeas.

 

 • Rexistros e trámites de sortos, civiles e penais.

 

 • Celebración de xuicios verbais.

 

 • Celebración de actos de conciliación.

 

 • Control estatístico.

bottom of page