top of page

Axencia de Emprego

Funcións
 • Avalia-las necesidades e posibilidades da zona e dos seus habitantes.

 

 • Aportar solucións innovadoras que poidan revitalizar e dinamizar a economía local.

 

 • Dinamizar e potencia-la creación de PEMES que recuperen a artesanía e os productos locais, así como xerar servizos.

 

 • Estudo de recursos ociosos ou infrautilizados e de proxectos empresariais.

 

 • Asesoramento de emprendedores e empresas.

 

 • Información, asesoramento e tramitación de subvencións.

 

 • Asesoramento a desempregados

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Personal

Licenciada en Dereito

Horario 

9:00h a 14:30h de lunes a viernes

bottom of page