top of page

Atención ó cidadán

Funcións
  • Estatística - Padrón de habitantes.

 

  • Licenzas urbanísticas e de apertura.

 

  • Servizo municipal de augas.

 

  • Taxas e prezos públicos.

 

  • Autorización de celebracións, festas e espectáculos.

 

  • Servizo de valixa, (portelo único).

 

  • Punto de información catastral (Pic).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario 

9:00h a 14:30h de lunes a viernes

Servizios de Cita Previa Online
Servizios de Información
Proteccion de datos

Procolos de proteccion de datos

- Descargar pinchando en el icono -

bottom of page