top of page

Concellería

 • Sr. Alcalde-Presidente:

D. Plácido Álvarez Dobaño.

 • Teniente Alcalde Concello e Concellería de Persoal, Facenda, Novas Tecnoloxías, Transparencia e Turismo:  

D. Israel León Rodríguez. 

 • Concellería de Educación, Cultura, Mocidade, Deportes, Familias, Muller e Igualdad, Ocio e Tempo libre
  Sonia Domínguez Rivera

 • Concellería de Fomento de Emprego, Subministros, Parque movil, Festexos,

D. Benito Rodríguez Alonso.

 • Concellería de Obras, Urbanismo, Vivienda, Conservacón e Mantenemento de Instalacións Municipais
  Montserrat González Rivera

 • Concellería de Desenvolvemento Económico, Servizos, Espazos Públicos y Participación Cidadá: 
  Rafael de la Torre González

 • Concellería de Medio Ambiente, Parque-Natural Baixa Lima-Serra do Xurés, y Desenvolvemento Ganadeiro y Forestal:
  D. Javier Salgado Fernández.

 • Concellería de Servizos Sociais, Sanidade, Consumo, Emerxencias y Protección Civil:
  María Elvira Álvarez Fernández

 

 

bottom of page