top of page

Concellería

  • Sr. Alcalde-Presidente:

D. Plácido Álvarez Dobaño.

  • Teniente Alcalde Concello e Concellería de Persoal, Facenda, Novas Tecnoloxías, Transparencia e Turismo:  

D. Israel León Rodríguez. 

  • Concellería de Educación, Cultura, Mocidade, Deportes, Familias, Muller e Igualdad: 

D. Alberto Pérez Rodríguez.

  • Concellería de Fomento de Emprego, Subministros, Parque movil, Festexos, Ocio e Tempo libre:

D. Benito Rodríguez Alonso.

  • Concellería de Obras, Urbanismo, Vivienda, Solo e Movilidade:

D. Manuel Rodríguez Rodríguez.

  • Concellería de Desenvolvemento Económico, Servizos, Espazos Públicos y Participación Cidadá: 

D. Jose Benito Gonzalez Rivera

  • Concellería de Medio Ambiente, Parque-Natural Baixa Lima-Serra do Xurés, y Desenvolvemento Ganadeiro y Forestal: 

D. Javier Salgado Fernández.

  • Concellería de Servizos Sociais, Sanidade, Consumo, Emerxencias y Protección Civil: 

D. Francisco Javier Álvarez Álvarez.

 

 

bottom of page