top of page

Oferta de Empleo pública extraordinaria

PARA ESTABILIZAR O EMPREGO TEMPORAL EN CONFORMIDADE COA LEI 20/2021

RESOLUCIÓN

ARQUITECTO/A MUNICIPAL

ACTA MÉRITOS E PROPOSTA DE NOMEAMENTO

RESOLUCION ALCALDIA DETERMINACION DEFINITIVA DE APROBADOS

PUBLICACIÓN BOP 

RESOLUCIÓN

OFICIAL 1° SERVIZOS VARIOS

ACTA MÉRITOS E PROPOSTA DE NOMEAMENTO

RESOLUCION ALCALDIA DETERMINACION DEFINITIVA DE APROBADOS

PUBLICACIÓN BOP 

COCIÑEIROS/AS XANTAR EN RODAS

RESOLUCIÓN

ACTA MÉRITOS E PROPOSTA DE NOMEAMENTO

RESOLUCION ALCALDIA DETERMINACION DEFINITIVA DE APROBADOS

PUBLICACIÓN BOP 

RESOLUCIÓN

ACTA MÉRITOS E PROPOSTA DE NOMEAMENTO

RESOLUCION ALCALDIA DETERMINACION DEFINITIVA DE APROBADOS

LIMPADORES/AS

PUBLICACIÓN BOP 

AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR

bottom of page