top of page

Oferta de Empleo pública extraordinaria

PARA ESTABILIZAR O EMPREGO TEMPORAL EN CONFORMIDADE COA LEI 20/2021

RESOLUCIÓN

ARQUITECTO/A MUNICIPAL

ACTA MÉRITOS E PROPOSTA DE NOMEAMENTO

RESOLUCION ALCALDIA DETERMINACION DEFINITIVA DE APROBADOS

RESOLUCIÓN

OFICIAL 1° SERVIZOS VARIOS

ACTA MÉRITOS E PROPOSTA DE NOMEAMENTO

RESOLUCION ALCALDIA DETERMINACION DEFINITIVA DE APROBADOS

RESOLUCIÓN

COCIÑEIROS/AS XANTAR EN RODAS

ACTA MÉRITOS E PROPOSTA DE NOMEAMENTO

RESOLUCION ALCALDIA DETERMINACION DEFINITIVA DE APROBADOS

RESOLUCIÓN

LIMPADORES/AS

ACTA MÉRITOS E PROPOSTA DE NOMEAMENTO

RESOLUCION ALCALDIA DETERMINACION DEFINITIVA DE APROBADOS

AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR

bottom of page