top of page

Noticias

PROXECTO DE RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN DE ILUMINACION EXTRIOR - MUIÑOS. 

O Concello de Muños resultou beneficiario de unha subvencións do INEGA ao abeiro da Resolución do 10 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas, mediante proxectos de aforro e eficiencia enerxética na Administración Local, cofinanciadas polo Feader no marco PDR de Galicia 2014-2020, (DOG. núm. 93, do 18/05/2016).

 

Esta axuda destinouse a levar a cabo o proxecto denominado PROXECTO DE RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN DE ILUMINACION EXTRIOR - MUIÑOS. A realización desta actuación garantiza un menor consumo e unha maior eficiencia enerxética da rede de iluminación pública exterior, acadando un aforro enerxético superior ó 40%.

 

Este proxecto inclúe as seguintes actuacións:

 


 

Neste proxecto colaboraron a Xunta de Galicia, a través do Inega, o Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do PDR de Galicia 2014-2020 e o Concello de Muiños.

bottom of page