top of page

Información ó cidadán

Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a

creación de empresas para os agricultores mozos, e para a creación de empresaspara o desenvolvemento de pequenas explotación

BONO DE ALUGUERIO SOCIAL 2018

PROGRAMA VIVENDAS BALEIRAS 2015-2020

Prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá o contrato menor de concesión do servido público da "explotación do bar existentes nas instalacions das piscinas municipais do complexo turístico-deportivo de O Corgo, na temporada verán 2018"

bottom of page